Đọc Truyện Tranh Yêu Tôn Nhất Định Phải Chịu Trách Nhiệm Với Ta Chap mới nhất

Yêu Tôn Nhất Định Phải Chịu Trách Nhiệm Với Ta

Bỏ theo dõi Theo dõi 212.949 Người Đã Theo Dõi
Du Âm hai đời sống lại, lần nữa trở lại tu tiên thế giới, mới vừa trở lại không nhạn ra người nào liền bị yêu tộc tôn chủ ăn vạ? Không chỉ có ăn vạ, yêu tôn còn cắn hắn một hớp để thuận tiện kết một khế ước khiến Du Âm rất kinh hoàng, yêu tôn ngược lại là thản nhiên. -Bắc Tiêu: Chúng ta chính là loại quan hệ này, làm sao lại không thể để cho ta chịu trách nhiệm? -Du Âm:.....duck(fuck?) không cần.
...

Danh sách chương

... Có thể bạn quan tâm
Bình luận (1)
  • Avatar

    Pé hủ :))   Ẩn Danh   1 tháng Trước

    Dễ thuông ghê :))