Đọc Truyện Tranh Ý Niệm Cùng Anh Bạc Đầu Giai Lão Chap mới nhất

Ý Niệm Cùng Anh Bạc Đầu Giai Lão

Hai năm trước, Đường Tân gả cho Tiếu Thịnh Kỳ, hôn nhân không hạnh phúc , Tiếu Thịnh Kỳ đã có người mình yêu là Đường Nhiễm, nên đối với Đường Tân có vài phần gây trở ngại , áp lực vì công việc dẫn đến mắc bệnh bạch cầu, cùng lúc đó là Đường Nhiễm về nước , chấp niệm cuốn lấy Tiếu Thịnh Kỳ không buông , Đường Tân trước cái sự tình trớ trêu cũng phải buông bỏ . cuộc hôn nhân bấp bênh cuối cùng cũng kết thúc. ......
...

Danh sách chương

... Có thể bạn quan tâm
Bình luận