Đọc Truyện Tranh Xuân Thu Bá Đồ Chap mới nhất

Xuân Thu Bá Đồ

Bỏ theo dõi Theo dõi 674.331 Người Đã Theo Dõi
Truyện Xuân Thu Bá Đồ Ta, Cơ Thanh, mang theo bất tử cốt, xuyên không tới thế giới võ học cao cấp Xuân Thu Chiến Quốc. Ngươi có kiếm khí như rừng, ta có thể bất tử bất diệt, ngươi có ma công cái thế, ta cũng có bất tử bất diệt, ngươi có thần kỹ, ta cũng có bất tử bất diệt! Hãy xem 1 cái đánh không chết người thường, làm sao ở thế giới võ học phồn thịnh, đẳng cấp sâm nghiêm quật khởi, xưng bá thiên hạ
...

Danh sách chương

... Có thể bạn quan tâm
Bình luận