Cover Image

Twin Slave - Nô Lệ

2 chị em song sinh ga-in và soo-in vì số nợ mà bố mẹ để lại mà bị bắt đi bán. Rồi bị 1 tên biến thái ở buổi đấu giá mua về làm nô lệ. Tại nhà tên biến thái ga-in phát hiện 1 căn phòng bí mật mà xung quanh bị bao phủ bởi khỏi đen....coi tiếp thì rõ
Cảnh báo độ tuổi: Truyện bạn đang xem có thể có nội dung và hình ảnh nhạy cảm, không phù hợp với lứa tuổi của bạn. Nếu bạn dưới 16 tuổi, vui lòng chọn một truyện khác để giải trí. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan nếu bạn bỏ qua cảnh báo này.
... Danh sách chương
Chương 117 11/11/2019 Chương 116 04/11/2019 Chương 112 21/10/2019 Chương 111 19/10/2019 Chương 111 21/10/2019 Chương 110 19/10/2019 Chương 110 21/10/2019 Chương 109 19/10/2019 Chương 109 21/10/2019 Chương 108 07/10/2019 Chương 107 07/10/2019 Chương 106 30/09/2019 Chương 105 29/09/2019 Chương 104 29/09/2019 Chương 103 23/09/2019 Chương 102 16/09/2019 Chương 100 16/09/2019 Chương 99 09/09/2019 Chương 98 08/09/2019 Chương 97 12/08/2019 Chương 96 12/08/2019 Chương 95 12/08/2019 Chương 94 11/08/2019 Chương 93 05/08/2019 Chương 92 05/08/2019 Chương 91 05/08/2019 Chương 90 29/07/2019 Chương 89 28/07/2019 Chương 88 28/07/2019 Chương 87 27/07/2019 Chương 86 26/07/2019 Chương 85 19/07/2019 Chương 84 15/07/2019 Chương 83 14/07/2019 Chương 82 14/07/2019 Chương 81 13/07/2019 Chương 80 09/07/2019 Chương 79 07/07/2019 Chương 78 07/07/2019 Chương 77 07/07/2019 Chương 76 04/07/2019 Chương 75 03/07/2019 Chương 74 01/07/2019 Chương 73 30/06/2019 Chương 72 29/06/2019 Chương 71 28/06/2019 Chương 70 28/06/2019 Chương 69 25/06/2019 Chương 68 25/06/2019 Chương 67 24/06/2019 Chương 66 23/06/2019 Chương 65 23/06/2019 Chương 64 17/06/2019 Chương 63 16/06/2019 Chương 62 11/06/2019 Chương 61 11/06/2019 Chương 60 09/06/2019 Chương 59 03/06/2019 Chương 58 03/06/2019 Chương 57 03/06/2019 Chương 56 27/05/2019 Chương 55 27/05/2019 Chương 54 26/05/2019 Chương 53 19/05/2019 Chương 52 17/05/2019 Chương 51 17/05/2019 Chương 50 12/05/2019 Chương 49 10/05/2019 Chương 48 10/05/2019 Chương 47 04/05/2019 Chương 46 04/05/2019 Chương 45 28/04/2019 Chương 44 28/04/2019 Chương 43 28/04/2019 Chương 42 28/04/2019 Chương 41 28/04/2019 Chương 40 28/04/2019 Chương 39 28/04/2019 Chương 38 28/04/2019 Chương 37 28/04/2019 Chương 36 28/04/2019 Chương 35 28/04/2019 Chương 34 28/04/2019 Chương 33 28/04/2019 Chương 32 28/04/2019 Chương 31 28/04/2019 Chương 30 28/04/2019 Chương 29 28/04/2019 Chương 28 28/04/2019 Chương 27 28/04/2019 Chương 26 28/04/2019 Chương 25 28/04/2019 Chương 24 28/04/2019 Chương 23 28/04/2019 Chương 22 28/04/2019 Chương 21 28/04/2019 Chương 20 28/04/2019 Chương 19 28/04/2019 Chương 18 28/04/2019 Chương 17 28/04/2019 Chương 16 28/04/2019 Chương 15 28/04/2019 Chương 14 28/04/2019 Chương 13 28/04/2019 Chương 12 28/04/2019 Chương 11 28/04/2019 Chương 10 28/04/2019 Chương 9 28/04/2019 Chương 8 28/04/2019 Chương 7 28/04/2019 Chương 6 28/04/2019 Chương 5 28/04/2019 Chương 4 28/04/2019 Chương 3 28/04/2019 Chương 2 28/04/2019 Chương 1 28/04/2019
... Cùng chuyên mục
Bình luận