Đọc Truyện Tranh Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương Chap mới nhất

Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương

Quàng Thượng nhớ lại năm đó tống Hoàng Hậu vào lãnh cung, hối hận không kịp, bây giờ y thủ thân như ngọc, vì nàng ấy mà tự tay hầm canh, lại chỉ đổi lại một tờ hưu thư.Hừ! Lật bàn ! Trẫm đường đường là Quàng Thượng sao có thể dung thứ cho sự hỗn xược của nàng! Người đâu! Đem Hoàng Hậu trói lại quăng lên long sàng rộng 5 vạn mét vuông cho Trẫm, Trẫm muốn tạo thái tử!
...

Danh sách chương

... Có thể bạn quan tâm
Bình luận