Đọc Truyện Tranh Tin-So - My Ex Machina Is In Your Hands Chap mới nhất

Tin-So - My Ex Machina Is In Your Hands

Một chàng trai với sức mạnh có thể tạo ra vũ khí mạnh nhất gặp một cô gái để cứu lấy thế giới cô gái phải cầm lấy thanh thánh kiếm mà chiến đấu   Và thanh kiếm đó chính là phía dưới của cậu ta
...

Danh sách chương

... Có thể bạn quan tâm
Bình luận