Đọc Truyện Tranh Thực Sắc Đại Lục Chap mới nhất

Thực Sắc Đại Lục

Không vị giác thì làm sao làm trù sư đây? Có đao làm bếp phiên bản mèo già bật hack trong tay, thiên hạ này anh đệ nhất, mang theo mỹ nữ sư phụ, cùng linh thực không gian! “Giáo luyện, ta muốn làm trù sư”! Từ đó Phó Viêm Trạch bước lên con đường trở thành mỹ thực chi thần!!!
...

Danh sách chương

... Có thể bạn quan tâm
Bình luận