Đọc Truyện Tranh Thiền Tâm Vấn Đạo Chap mới nhất

Thiền Tâm Vấn Đạo

Vô Cương, hoàng tử nước Phi Ngư, không yêu giang sơn, chỉ thích Phật Pháp. Hạ Mặc, đạo sĩ hồ đồ, hàng yêu trừ ma, vì sinh kế và nuôi đồ đệ. Đời này ân oán dây dưa, lưới tình khó dứt. Nhân duyên kiếp trước, đại chiến ma tộc, số mạng khó đoán
...

Danh sách chương

... Có thể bạn quan tâm
Bình luận