Đọc Truyện Tranh Siêu Bá Thế Kỷ Chap mới nhất

Siêu Bá Thế Kỷ

12 cao thủ tuỵet đỉnh của thế giới được gọi là Hộ Thế Thập Nhị Cường, vì bảo vệ thế giới chiến với "Thần". Trong thế kỷ mới này, sức mạnh chính là Quyền Lực.  Nhân vật theo tạo hình của Street Fighter, tương ứng như sau 
...

Danh sách chương

... Có thể bạn quan tâm
Bình luận