Cover Image

Shishunki Bitter Change

Yuuta và Yui đã hoán đổi cơ thể cho nhau khi Yuuta ngã từ trên cây xuống . Họ sẽ như thế nào với sự hoán đổi này khi trưởng thành ?
... Danh sách chương
... Cùng chuyên mục
Bình luận