Đọc Truyện Tranh Sát Thiền Chap mới nhất

Sát Thiền

Tác phẩm của Phùng Chí Minh thông qua câu truyện về hưng suy của Thiền tông mà phản ánh thế giới truyện tranh Hongkong những năm 90.
...

Danh sách chương

... Có thể bạn quan tâm
Bình luận