Đọc Truyện Tranh Romeo Và Juliet Chap mới nhất

Romeo Và Juliet

"Ngày xưa, ở thành Verona tươi đẹp,  Có hai nhà thuộc dòng thế phiệt trâm anh  Mối thù xưa bỗng gây cảnh bất bình  Máu lương thiện, tay người lành nhuộm đỏ.  Số phận éo le, thâm thù hai họ  Lại khéo xui sinh hạ đôi tình nhân,  Mối tình ai thê thảm muôn phần  Chôn cừu hận, chỉ còn đành một thác.  Tình lứa đôi thảm thương tan nát  Trên xác con cha mẹ mới quên thù.  Chuyện thương tâm, trình diễn đôi giờ,  Xin quý vị kiên tâm chiếu cố  Sức mọn tài hèn, chúng tôi xin gắng trổ."
...

Danh sách chương

... Có thể bạn quan tâm
Bình luận