Đọc Truyện Tranh Phúc Hắc Thiếu Gia Trêu Chọc Tôi Chap mới nhất

Phúc Hắc Thiếu Gia Trêu Chọc Tôi

Được cả biên từ tiểu thuyết “Quyền thiếu tham hoan, trêu chọc hôn nhân 99 ngày” của tác giả Mặc Xuân Hoa Đại Đại. Vốn là muốn điều tra nguyên nhân cái chết của cha, nên mới bị liên lụy tới những đen tối của tập đoàn và huyết án mưu sát, lại chọc vào phúc hắc thiếu gia âm lãnh ngang ngược, và bắt phải kí vào hợp đồng hôn nhân...
...

Danh sách chương

... Có thể bạn quan tâm
Bình luận