Đọc Truyện Tranh Phong Thần Ký Chap mới nhất

Phong Thần Ký

Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ "Thần" đến thời đại của Trụ Vương - một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của "Thần" tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến "Phong Thần" bắt đầu nỗi dậy
...

Danh sách chương

... Có thể bạn quan tâm
Bình luận