Đọc Truyện Tranh Nhất Niệm Vĩnh Hằng Chap mới nhất

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Bỏ theo dõi Theo dõi 488.287 Người Đã Theo Dõi
Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu.  Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên.  Chỉ có niệm của ta... là Vĩnh hằng.
...

Danh sách chương

... Có thể bạn quan tâm
Bình luận