Đọc Truyện Tranh Nhặt Được Một Ma Tôn Đem Về Chăm Sóc Chap mới nhất

Nhặt Được Một Ma Tôn Đem Về Chăm Sóc

Lăng Tiêu tính cách ngay thẳng, nhanh nhẹn bất ngờ xuyên không về thế giới tu tiên, trở thành Cửu Dương Chi Thể Lâm Tiếu Tiếu. Cửu Dương Chi Thể là thiên sinh của LƯ( Lô) Đỉnh Chi Thể, Lâm Tiếu Tiếu tư cách là Đại Năng Thượng Quan Lục của Lư Đỉnh, vào lúc chuẩn bị thị tẩm tiền tịch thì bị Lư Đỉnh khác hại chết...
...

Danh sách chương

... Có thể bạn quan tâm
Bình luận