Cover Image

Nanatsu No Taizai

“Thất đại ác nhân”, một nhóm chiến binh có tham vọng lật đổ vương quốc Britannia, được cho là đã bị tiêu diệt bởi các “hiệp sĩ thánh chiến” mặc dù vẫn còn 1 số người cho rằng họ vẫn còn sống. 10 năm sau, Các hiệp sĩ thánh chiến đã làm 1 cuộc đảo chính và khống chế đức vua, họ trở thành người cai trị độc tài mới của vương quốc. Elizabeth, con gái duy nhất của nhà vua, đã lên đường tìm “thất đại ác nhân” để nhờ họ tái chiếm lại vương quốc. Công chúa có thành công trong việc tìm kiếm “thất đại ác nhân”, các “hiệp sĩ thánh chiến” sẽ làm gì để ngăn chăn cô? xem các chap truyện sau sẽ rõ.
... Danh sách chương
Chương 332 12/11/2019 Chương 331 04/11/2019 Chương 330 29/10/2019 Chương 329 22/10/2019 Chương 328 08/10/2019 Chương 327.5 01/10/2019 Chương 327 22/09/2019 Chương 326 17/09/2019 Chương 325 04/09/2019 Chương 324 27/08/2019 Chương 323 20/08/2019 Chương 322 06/08/2019 Chương 321 30/07/2019 Chương 320 22/07/2019 Chương 319 15/07/2019 Chương 318 08/07/2019 Chương 317 02/07/2019 Chương 316 25/06/2019 Chương 315 19/06/2019 Chương 314 10/06/2019 Chương 313 05/06/2019 Chương 312 29/05/2019 Chương 311 20/05/2019 Chương 310 13/05/2019 Chương 309 04/05/2019 Chương 308 23/04/2019 Chương 307 09/04/2019 Chương 306 01/04/2019 Chương 305 25/03/2019 Chương 304 19/03/2019 Chương 303 12/03/2019 Chương 302 04/03/2019 Chương 301 19/02/2019 Chương 300 10/02/2019 Chương 299 05/02/2019 Chương 298 29/01/2019 Chương 297 21/01/2019 Chương 296 13/01/2019 Chương 295 08/01/2019 Chương 294 22/12/2018 Chương 293 10/12/2018 Chương 292 04/12/2018 Chương 291 27/11/2018 Chương 290 20/11/2018 Chương 289 13/11/2018 Chương 288 04/11/2018 Chương 287 29/10/2018 Chương 286 22/10/2018 Chương 285 15/10/2018 Chương 284 02/10/2018 Chương 283 22/09/2018 Chương 282 16/09/2018 Chương 281 10/09/2018 Chương 280 01/09/2018 Chương 279 25/08/2018 Chương 278 18/08/2018 Chương 277 04/08/2018 Chương 276 09/06/2018 Chương 275.7 30/07/2018 Chương 275.6 25/07/2018 Chương 275.5 23/07/2018 Chương 275 15/07/2018 Chương 274 09/07/2018 Chương 273 30/06/2018 Chương 272 16/06/2018 Chương 271 12/06/2018 Chương 270 02/06/2018 Chương 269 26/05/2018 Chương 268 18/05/2018 Chương 267 18/05/2018 Chương 266 11/05/2018 Chương 265 04/05/2018 Chương 264 24/04/2018 Chương 263 17/04/2018 Chương 262 10/04/2018 Chương 261 03/04/2018 Chương 260 24/03/2018 Chương 259 16/03/2018 Chương 258 13/03/2018 Chương 257 06/03/2018 Chương 256 24/02/2018 Chương 255 18/02/2018 Chương 254 13/02/2018 Chương 253 12/02/2018 Chương 252 12/02/2018 Chương 251 31/01/2018 Chương 250 30/01/2018 Chương 249 15/01/2018 Chương 248 06/01/2018 Chương 247 15/12/2017 Chương 246 15/12/2017 Chương 245 14/12/2017 Chương 244 27/11/2017 Chương 243 22/11/2017 Chương 242 13/11/2017 Chương 241 13/11/2017 Chương 240 13/11/2017 Chương 239 25/10/2017 Chương 238 25/10/2017 Chương 237 07/10/2017 Chương 236 07/10/2017 Chương 235 25/09/2017 Chương 234 20/09/2017 Chương 233 06/09/2017 Chương 232 30/08/2017 Chương 231 30/08/2017 Chương 230 29/08/2017 Chương 229 08/08/2017 Chương 228 03/08/2017 Chương 227 28/07/2017 Chương 226 27/07/2017 Chương 225 21/07/2017 Chương 224 10/07/2017 Chương 223 30/06/2017 Chương 222 23/06/2017 Chương 221 16/06/2017 Chương 220 09/06/2017 Chương 219.5 02/06/2017 Chương 219 02/06/2017 Chương 218 25/05/2017 Chương 217 19/05/2017 Chương 216 11/05/2017 Chương 215 25/04/2017 Chương 214 25/04/2017 Chương 213 15/04/2017 Chương 212 10/04/2017 Chương 211.5 03/04/2017 Chương 211 23/03/2017 Chương 210 20/03/2017 Chương 209 13/03/2017 Chương 208 06/03/2017 Chương 207 24/02/2017 Chương 206 20/02/2017 Chương 205 13/02/2017 Chương 204 10/02/2017 Chương 203.5 04/02/2017 Chương 203 04/02/2017 Chương 202 16/01/2017 Chương 201.8 14/01/2017 Chương 201.7 03/01/2017 Chương 201.2 17/12/2016 Chương 201.1 12/12/2016 Chương 201 29/11/2016 Chương 199 22/11/2016 Chương 198 09/11/2016 Chương 197 29/10/2016 Chương 196 17/10/2016 Chương 195 14/10/2016 Chương 194 10/10/2016 Chương 193 01/10/2016 Chương 192 17/09/2016 Chương 191 12/09/2016 Chương 190.5 18/06/2018 Chương 190 09/09/2016 Chương 189 09/09/2016 Chương 188 09/09/2016 Chương 187 09/09/2016 Chương 186 09/09/2016 Chương 185 09/09/2016 Chương 184 09/09/2016 Chương 183 09/09/2016 Chương 182 09/09/2016 Chương 181 09/09/2016 Chương 180 09/09/2016 Chương 179 09/09/2016 Chương 178 09/09/2016 Chương 177 09/09/2016 Chương 176 09/09/2016 Chương 175 09/09/2016 Chương 174 09/09/2016 Chương 173 09/09/2016 Chương 172 09/09/2016 Chương 171 09/09/2016 Chương 170 09/09/2016 Chương 169 09/09/2016 Chương 168 09/09/2016 Chương 167 09/09/2016 Chương 166 09/09/2016 Chương 165 09/09/2016 Chương 164 09/09/2016 Chương 163 09/09/2016 Chương 162 09/09/2016 Chương 161 09/09/2016 Chương 160 09/09/2016 Chương 159 09/09/2016 Chương 158 09/09/2016 Chương 157 09/09/2016 Chương 156 09/09/2016 Chương 155 09/09/2016 Chương 154 09/09/2016 Chương 153 07/12/2015 Chương 152 05/12/2015 Chương 151 26/11/2015 Chương 150 16/11/2015 Chương 149 11/11/2015 Chương 148 07/11/2015 Chương 147 04/11/2015 Chương 146 04/11/2015 Chương 145.5 04/11/2015 Chương 145 17/10/2015 Chương 144 17/10/2015 Chương 143 12/10/2015 Chương 142 06/10/2015 Chương 141 23/09/2015 Chương 140 23/09/2015 Chương 139 23/09/2015 Chương 138 23/09/2015 Chương 137 23/09/2015 Chương 136 23/09/2015 Chương 135 23/09/2015 Chương 134 23/09/2015 Chương 133 23/09/2015 Chương 132 23/09/2015 Chương 131 23/09/2015 Chương 130 23/09/2015 Chương 129 23/09/2015 Chương 128 23/09/2015 Chương 127 23/09/2015 Chương 126 23/09/2015 Chương 125 23/09/2015 Chương 124 23/09/2015 Chương 123 23/09/2015 Chương 122 23/09/2015 Chương 121 23/09/2015 Chương 120 23/09/2015 Chương 119 23/09/2015 Chương 118 23/09/2015 Chương 117 23/09/2015 Chương 116 23/09/2015 Chương 115.5 18/06/2018 Chương 115 23/09/2015 Chương 114 23/09/2015 Chương 113 23/09/2015 Chương 112 23/09/2015 Chương 111 23/09/2015 Chương 110 23/09/2015 Chương 109 23/09/2015 Chương 108 23/09/2015 Chương 107 23/09/2015 Chương 106 23/09/2015 Chương 105 23/09/2015 Chương 104 23/09/2015 Chương 103 23/09/2015 Chương 102 23/09/2015 Chương 101 23/09/2015 Chương 100 23/09/2015 Chương 99 23/09/2015 Chương 98 23/09/2015 Chương 97 23/09/2015 Chương 96 23/09/2015 Chương 95 23/09/2015 Chương 94 23/09/2015 Chương 93 23/09/2015 Chương 92 23/09/2015 Chương 91 23/09/2015 Chương 90 23/09/2015 Chương 89 23/09/2015 Chương 88 23/09/2015 Chương 87 23/09/2015 Chương 86 23/09/2015 Chương 85 23/09/2015 Chương 84 18/05/2018 Chương 83 23/09/2015 Chương 82 23/09/2015 Chương 81 23/09/2015 Chương 80 23/09/2015 Chương 79 23/09/2015 Chương 78 23/09/2015 Chương 77 23/09/2015 Chương 76 23/09/2015 Chương 75 23/09/2015 Chương 74 23/09/2015 Chương 73 23/09/2015 Chương 72 23/09/2015 Chương 71 23/09/2015 Chương 70 23/09/2015 Chương 69 23/09/2015 Chương 68 23/09/2015 Chương 67 23/09/2015 Chương 66 23/09/2015 Chương 65 23/09/2015 Chương 64 23/09/2015 Chương 63 23/09/2015 Chương 62 23/09/2015 Chương 61 23/09/2015 Chương 60 23/09/2015 Chương 59 23/09/2015 Chương 58 23/09/2015 Chương 57 23/09/2015 Chương 56 23/09/2015 Chương 55 23/09/2015 Chương 54 23/09/2015 Chương 53 23/09/2015 Chương 52 23/09/2015 Chương 51 23/09/2015 Chương 50 23/09/2015 Chương 49 23/09/2015 Chương 48 23/09/2015 Chương 47 23/09/2015 Chương 46 23/09/2015 Chương 45 23/09/2015 Chương 44 23/09/2015 Chương 43 23/09/2015 Chương 42 23/09/2015 Chương 41 23/09/2015 Chương 40 23/09/2015 Chương 39 23/09/2015 Chương 38 23/09/2015 Chương 37 23/09/2015 Chương 36 23/09/2015 Chương 35 23/09/2015 Chương 34 23/09/2015 Chương 33 23/09/2015 Chương 32 23/09/2015 Chương 31 23/09/2015 Chương 30 23/09/2015 Chương 29 23/09/2015 Chương 28 23/09/2015 Chương 27 23/09/2015 Chương 26 23/09/2015 Chương 25 23/09/2015 Chương 24 23/09/2015 Chương 23 23/09/2015 Chương 22 23/09/2015 Chương 21 23/09/2015 Chương 20 23/09/2015 Chương 19 23/09/2015 Chương 18 23/09/2015 Chương 17 23/09/2015 Chương 16 23/09/2015 Chương 15 23/09/2015 Chương 14 23/09/2015 Chương 13 23/09/2015 Chương 12 23/09/2015 Chương 11 23/09/2015 Chương 10 23/09/2015 Chương 9 23/09/2015 Chương 8 23/09/2015 Chương 7 23/09/2015 Chương 6 23/09/2015 Chương 5 23/09/2015 Chương 4 23/09/2015 Chương 3 23/09/2015 Chương 2 23/09/2015 Chương 1 23/09/2015
... Cùng chuyên mục
Bình luận (2)
  • Avatar

    Trương hoàng an   Ẩn Danh   2 tuần Trước

    CHƯa đọc chưa biết
  • Avatar

    Trương hoàng an   Ẩn Danh   2 tuần Trước

    CHƯa đọc chưa biết