Đọc Truyện Tranh Mạt Thế Phàm Nhân Chap mới nhất

Mạt Thế Phàm Nhân

Tận thế xảy ra. Dịch bệnh Zombie lây làn khắp Trái Đất. CHương Vũ Thiên là người cuối cùng còn sống. Nhưng sau khi bị lây nhiễm và chết đi, cậu đã được đưa quay trở lại quá khứ ngay ngày tận thế xảy ra. Cậu sẽ làm gì để thay đổi quá khứ ?
...

Danh sách chương

... Có thể bạn quan tâm
Bình luận