Đọc Truyện Tranh Mắt La Sát Chap mới nhất

Mắt La Sát

Đan, một cô gái sống những ngày vui vẻ như bao cô gái, đến một hôm có anh chàng Ô dọn đến làm hàng xóm. Đến khi Ô nhờ Đan giúp một tay trong công việc, thì thế giới quan của Đan đã hoàn toàn đổi khác, thì ra Ô là người thông linh giữa hai giới âm dương. 
...

Danh sách chương

... Có thể bạn quan tâm
Bình luận