Đọc Truyện Tranh Lam Đạo Vô Gián Chap mới nhất

Lam Đạo Vô Gián

"Đạo", "Pháp", "Chân Như", "Chúa".... là những tên khác nhau của một phép tắc duy trì vũ trụ. Nhưng nếu kẻ ác có được sức mạnh của Đạo thì thế nào? Vệ Thanh, con của Vệ Tư Lý, cũng là một trong những người được đạt, cơ duyên xảo hợp cùng đồng bạn hành trình bảo vệ đại địa.
...

Danh sách chương

... Có thể bạn quan tâm
Bình luận