Cover Image

Kimetsu No Yaiba

Kimetsu no Yaiba – Tanjirou là con cả của gia đình vừa mất cha. Một ngày nọ, Tanjirou đến thăm thị trấn khác để bán than, khi đêm về cậu ở nghỉ tại nhà người khác thay vì về nhà vì lời đồn thổi về ác quỷ luôn rình mò gần núi vào buổi tối. Khi cậu về nhà vào ngày hôm sau, bị kịch đang đợi chờ cậu…
... Danh sách chương
Chương 183 16/11/2019 Chương 182 08/11/2019 Chương 181 01/11/2019 Chương 180 28/10/2019 Chương 179 24/10/2019 Chương 178 24/10/2019 Chương 177 24/10/2019 Chương 176 24/10/2019 Chương 175 24/10/2019 Chương 174 24/10/2019 Chương 173 24/10/2019 Chương 172 24/10/2019 Chương 171 24/10/2019 Chương 170 24/10/2019 Chương 169 24/10/2019 Chương 168 24/10/2019 Chương 167 24/10/2019 Chương 166 24/10/2019 Chương 165 24/10/2019 Chương 164 24/10/2019 Chương 163 24/10/2019 Chương 162 24/10/2019 Chương 161 24/10/2019 Chương 160 24/10/2019 Chương 159 24/10/2019 Chương 158 24/10/2019 Chương 157 24/10/2019 Chương 156 24/10/2019 Chương 155 24/10/2019 Chương 154 24/10/2019 Chương 153 24/10/2019 Chương 152 24/10/2019 Chương 151 24/10/2019 Chương 150 24/10/2019 Chương 149 24/10/2019 Chương 148 24/10/2019 Chương 147 24/10/2019 Chương 146 24/10/2019 Chương 145 24/10/2019 Chương 144 24/10/2019 Chương 143 24/10/2019 Chương 142 24/10/2019 Chương 141 24/10/2019 Chương 140 24/10/2019 Chương 139 24/10/2019 Chương 138 24/10/2019 Chương 137 24/10/2019 Chương 136 24/10/2019 Chương 135 24/10/2019 Chương 134 24/10/2019 Chương 133 24/10/2019 Chương 132 24/10/2019 Chương 131 24/10/2019 Chương 130 24/10/2019 Chương 129 24/10/2019 Chương 128 24/10/2019 Chương 127 24/10/2019 Chương 126 24/10/2019 Chương 125 24/10/2019 Chương 124 24/10/2019 Chương 123 24/10/2019 Chương 122 24/10/2019 Chương 121 24/10/2019 Chương 120 24/10/2019 Chương 119 24/10/2019 Chương 118 24/10/2019 Chương 117 24/10/2019 Chương 116 24/10/2019 Chương 115 24/10/2019 Chương 114 24/10/2019 Chương 113 24/10/2019 Chương 112 24/10/2019 Chương 111 24/10/2019 Chương 110 24/10/2019 Chương 109 24/10/2019 Chương 108 24/10/2019 Chương 107 24/10/2019 Chương 106.2 24/10/2019 Chương 106.1 24/10/2019 Chương 106 24/10/2019 Chương 105 24/10/2019 Chương 104 24/10/2019 Chương 103 24/10/2019 Chương 102 24/10/2019 Chương 101 24/10/2019 Chương 100 24/10/2019 Chương 99 24/10/2019 Chương 98 24/10/2019 Chương 97 24/10/2019 Chương 96 24/10/2019 Chương 95.5 24/10/2019 Chương 95 24/10/2019 Chương 94 24/10/2019 Chương 93 24/10/2019 Chương 92 24/10/2019 Chương 91 24/10/2019 Chương 90 24/10/2019 Chương 89 24/10/2019 Chương 88.5 24/10/2019 Chương 88 24/10/2019 Chương 87 24/10/2019 Chương 86 24/10/2019 Chương 85 24/10/2019 Chương 84 24/10/2019 Chương 83 24/10/2019 Chương 82 24/10/2019 Chương 81 24/10/2019 Chương 80 24/10/2019 Chương 79.5 24/10/2019 Chương 79 24/10/2019 Chương 78 24/10/2019 Chương 77 24/10/2019 Chương 76 24/10/2019 Chương 75 24/10/2019 Chương 74 24/10/2019 Chương 73 24/10/2019 Chương 72 24/10/2019 Chương 71.5 24/10/2019 Chương 71 24/10/2019 Chương 70.5 24/10/2019 Chương 70 24/10/2019 Chương 69 24/10/2019 Chương 68 24/10/2019 Chương 67 24/10/2019 Chương 66 24/10/2019 Chương 65 24/10/2019 Chương 64 24/10/2019 Chương 63 24/10/2019 Chương 62 24/10/2019 Chương 61.5 24/10/2019 Chương 61 24/10/2019 Chương 60.5 24/10/2019 Chương 60 24/10/2019 Chương 59.5 24/10/2019 Chương 59 24/10/2019 Chương 58 24/10/2019 Chương 57 24/10/2019 Chương 56 24/10/2019 Chương 55 24/10/2019 Chương 54 24/10/2019 Chương 53 24/10/2019 Chương 52 24/10/2019 Chương 51 24/10/2019 Chương 50 24/10/2019 Chương 49 24/10/2019 Chương 48 24/10/2019 Chương 47 24/10/2019 Chương 46 24/10/2019 Chương 45 24/10/2019 Chương 44 24/10/2019 Chương 43 24/10/2019 Chương 42 24/10/2019 Chương 41 24/10/2019 Chương 40 24/10/2019 Chương 39 24/10/2019 Chương 38 24/10/2019 Chương 37 24/10/2019 Chương 36 24/10/2019 Chương 35 24/10/2019 Chương 34 24/10/2019 Chương 33 24/10/2019 Chương 32 24/10/2019 Chương 31 24/10/2019 Chương 30 24/10/2019 Chương 29 24/10/2019 Chương 28 24/10/2019 Chương 27.5 24/10/2019 Chương 27 24/10/2019 Chương 26 24/10/2019 Chương 25 24/10/2019 Chương 24 24/10/2019 Chương 23 24/10/2019 Chương 22 24/10/2019 Chương 21 24/10/2019 Chương 20 24/10/2019 Chương 19 24/10/2019 Chương 18 24/10/2019 Chương 17 24/10/2019 Chương 16 24/10/2019 Chương 15 24/10/2019 Chương 14 24/10/2019 Chương 13 24/10/2019 Chương 12 24/10/2019 Chương 11 24/10/2019 Chương 10 24/10/2019 Chương 9 24/10/2019 Chương 8 24/10/2019 Chương 7 24/10/2019 Chương 6 24/10/2019 Chương 5 24/10/2019 Chương 4 24/10/2019 Chương 3 24/10/2019 Chương 2 24/10/2019 Chương 1 24/10/2019
... Cùng chuyên mục
Bình luận (23)
 • Avatar

  mattervay   Ẩn Danh   1 tuần Trước

  hóng truyện từng ngày 1
 • Avatar

  mattervay   Ẩn Danh   1 tuần Trước

  hóng truyện từng ngày 1
 • Avatar

  Ú   Ẩn Danh   1 tuần Trước

  ố shit
 • Avatar

  tao co sung ak   Ẩn Danh   1 tuần Trước

  die r
 • Avatar

  tao co sung ak   Ẩn Danh   1 tuần Trước

  die r
 • Avatar

  tao co sung ak   Ẩn Danh   1 tuần Trước

  die r
 • Avatar

  tao co sung ak   Ẩn Danh   1 tuần Trước

  die r
 • Avatar

  Thiên bảo   Ẩn Danh   2 tuần Trước

  Sao có xíu vậy
 • Avatar

  Thiên bảo   Ẩn Danh   2 tuần Trước

  Sao có xíu vậy
 • Avatar

  Đức   Ẩn Danh   2 tuần Trước

  Sao không coi dc
Xem thêm nhiều bình luận