Cover Image

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Vu Xá Mục tiểu thư, một sát thủ hiện đại tinh thông kĩ thuật dịch dung đặc hiệu! Ngoài ý muốn xuyên việt về thời cổ đại, trở thành tam tiểu thư ngốc của tướng phủ. Đối diện với một bầy bạch liên hoa, lục trà biểu, người nhà hâm dở, phúc hắc vương gia, tầm hoa hoàng tử… Vận dụng kĩ thuật hóa trang, tự chế đạo cụ, qua năm quan trảm sáu tướng, dần dần bước lên ngôi vị hoàng hậu nương nương.
... Danh sách chương
Chương 191 09/11/2019 Chương 190 08/11/2019 Chương 189 03/11/2019 Chương 188 02/11/2019 Chương 187 28/10/2019 Chương 186 26/10/2019 Chương 185 22/10/2019 Chương 184 22/10/2019 Chương 183 14/10/2019 Chương 182 12/10/2019 Chương 181 06/10/2019 Chương 180 05/10/2019 Chương 179 04/10/2019 Chương 178 28/09/2019 Chương 177 28/09/2019 Chương 177 27/09/2019 Chương 176 27/09/2019 Chương 175 21/09/2019 Chương 174 16/09/2019 Chương 173 14/09/2019 Chương 172 13/09/2019 Chương 171 08/09/2019 Chương 170 07/09/2019 Chương 169 01/09/2019 Chương 168 31/08/2019 Chương 167 25/08/2019 Chương 166 24/08/2019 Chương 165 18/08/2019 Chương 164 16/08/2019 Chương 163 10/08/2019 Chương 162 09/08/2019 Chương 161 03/08/2019 Chương 160 02/08/2019 Chương 159 28/07/2019 Chương 158 27/07/2019 Chương 157 26/07/2019 Chương 156 22/07/2019 Chương 155 20/07/2019 Chương 154 15/07/2019 Chương 153 14/07/2019 Chương 152 08/07/2019 Chương 151 07/07/2019 Chương 150 01/07/2019 Chương 149 30/06/2019 Chương 148 24/06/2019 Chương 147 23/06/2019 Chương 146 21/06/2019 Chương 145 16/06/2019 Chương 144 09/06/2019 Chương 143 08/06/2019 Chương 142 04/06/2019 Chương 141 02/06/2019 Chương 140 26/05/2019 Chương 139 24/05/2019 Chương 138 23/05/2019 Chương 137 22/05/2019 Chương 136 21/05/2019 Chương 135 19/05/2019 Chương 134 16/05/2019 Chương 133 13/05/2019 Chương 132 07/05/2019 Chương 131 04/05/2019 Chương 130 29/04/2019 Chương 129 21/04/2019 Chương 128 20/04/2019 Chương 127 18/04/2019 Chương 126 16/04/2019 Chương 125 11/04/2019 Chương 124 29/03/2019 Chương 123 28/03/2019 Chương 122 24/03/2019 Chương 121 18/03/2019 Chương 120 24/02/2019 Chương 119 21/02/2019 Chương 118 10/02/2019 Chương 117 03/02/2019 Chương 116 26/01/2019 Chương 115 19/01/2019 Chương 114 13/01/2019 Chương 113 05/01/2019 Chương 112 30/12/2018 Chương 111 22/12/2018 Chương 110 16/12/2018 Chương 109 09/12/2018 Chương 108 03/12/2018 Chương 107 25/11/2018 Chương 106 19/11/2018 Chương 105 12/11/2018 Chương 104 04/11/2018 Chương 103 29/10/2018 Chương 102 21/10/2018 Chương 101 13/10/2018 Chương 100 06/10/2018 Chương 99 29/09/2018 Chương 98 22/09/2018 Chương 97 17/09/2018 Chương 96 10/09/2018 Chương 95 04/09/2018 Chương 94 02/09/2018 Chương 93 26/08/2018 Chương 92 25/08/2018 Chương 91 19/08/2018 Chương 90 18/08/2018 Chương 89 12/08/2018 Chương 88 11/08/2018 Chương 87 05/08/2018 Chương 86 03/08/2018 Chương 85 29/07/2018 Chương 84 27/07/2018 Chương 83 23/07/2018 Chương 82 20/07/2018 Chương 81 15/07/2018 Chương 80 14/07/2018 Chương 79 07/07/2018 Chương 78 06/07/2018 Chương 77 01/07/2018 Chương 76 01/07/2018 Chương 75 24/06/2018 Chương 74 23/06/2018 Chương 73 17/06/2018 Chương 72 15/06/2018 Chương 71 09/06/2018 Chương 70 08/06/2018 Chương 69 03/06/2018 Chương 68 02/06/2018 Chương 67 26/05/2018 Chương 66 25/05/2018 Chương 65 20/05/2018 Chương 64 19/05/2018 Chương 63 17/05/2018 Chương 62 16/05/2018 Chương 61 14/05/2018 Chương 60 13/05/2018 Chương 59 05/05/2018 Chương 58 29/04/2018 Chương 57 22/04/2018 Chương 56 20/04/2018 Chương 55 15/04/2018 Chương 54 13/04/2018 Chương 53 08/04/2018 Chương 52 07/04/2018 Chương 51 02/04/2018 Chương 50 30/03/2018 Chương 49 24/03/2018 Chương 48 23/03/2018 Chương 47 20/03/2018 Chương 46 18/03/2018 Chương 45 17/03/2018 Chương 44 10/03/2018 Chương 43 08/03/2018 Chương 42 05/03/2018 Chương 41 27/02/2018 Chương 40 26/02/2018 Chương 39 20/02/2018 Chương 38 19/02/2018 Chương 37 14/02/2018 Chương 36 13/02/2018 Chương 35 07/02/2018 Chương 34 05/02/2018 Chương 33 27/01/2018 Chương 32 26/01/2018 Chương 31 21/01/2018 Chương 30 19/01/2018 Chương 29 13/01/2018 Chương 28 12/01/2018 Chương 27 09/01/2018 Chương 26 08/01/2018 Chương 25 08/01/2018 Chương 24 08/01/2018 Chương 23 08/01/2018 Chương 22 08/01/2018 Chương 21 08/01/2018 Chương 20 08/01/2018 Chương 19 08/01/2018 Chương 18 08/01/2018 Chương 17 08/01/2018 Chương 16 08/01/2018 Chương 15 08/01/2018 Chương 14 08/01/2018 Chương 13 08/01/2018 Chương 12 08/01/2018 Chương 11 08/01/2018 Chương 10 08/01/2018 Chương 9 08/01/2018 Chương 8 08/01/2018 Chương 7 08/01/2018 Chương 6 08/01/2018 Chương 5 08/01/2018 Chương 4 08/01/2018 Chương 3 08/01/2018 Chương 2 08/01/2018 Chương 1 08/01/2018
... Cùng chuyên mục
Bình luận