Cover Image

Higanjima Ss3

Truyện này kể về 1 hòn đảo gồm những con ma cà rồng phải oằn mình chống lại 1 con quái vật đến từ thế giới bên ngoài có tên là Akira để có thể bảo tồn giống nòi ma cà rồng của mình  Thanh niên Vampire Miyabi sau khi thoát khỏi thí nghiệm tàn khốc của chính phủ,sự giam cầm vô nhân đạo của loài người đã tập hợp lực lượng để bảo vệ chủng tộc Vampire thoát khỏi cảnh diệt chủng,đáng tiếc công cuộc này thường xuyên bị những phần tử xấu xa mà nổi bật nhất là Akira ngăn cản,biết bao nhiêu đồng loại Vampire đã ngã xuống dưới lưỡi kiếm tàn nhẫn của Akira nhưng Miyabi vẫn không nản lòng,vẫn mong Akira có thể thấu hiểu mình như Thần Rìu đã thấu hiểu và sát cánh bên anh. 
... Danh sách chương
Chương 208 17/07/2019 Chương 207 17/07/2019 Chương 206 17/07/2019 Chương 205 17/07/2019 Chương 204 17/07/2019 Chương 203 17/07/2019 Chương 202 17/07/2019 Chương 201 17/07/2019 Chương 200 17/07/2019 Chương 199 17/07/2019 Chương 198 17/07/2019 Chương 197 17/07/2019 Chương 196 17/07/2019 Chương 195 17/07/2019 Chương 194 17/07/2019 Chương 193 17/07/2019 Chương 192 17/07/2019 Chương 191 17/07/2019 Chương 190 17/07/2019 Chương 189 17/07/2019 Chương 188 17/07/2019 Chương 187 17/07/2019 Chương 186 19/03/2019 Chương 185 19/03/2019 Chương 184 19/03/2019 Chương 183 19/03/2019 Chương 182 19/03/2019 Chương 181 19/03/2019 Chương 180 19/03/2019 Chương 179 19/03/2019 Chương 178 19/03/2019 Chương 177 19/03/2019 Chương 176 04/02/2019 Chương 175 03/11/2018 Chương 174 27/10/2018 Chương 173 07/10/2018 Chương 172 04/10/2018 Chương 171 04/10/2018 Chương 170 01/10/2018 Chương 169 01/10/2018 Chương 168 01/10/2018 Chương 167 01/10/2018 Chương 166 01/10/2018 Chương 165 01/10/2018 Chương 164 20/09/2018 Chương 163 17/09/2018 Chương 162 10/09/2018 Chương 161 08/09/2018 Chương 160 08/09/2018 Chương 159 06/09/2018 Chương 158 06/09/2018 Chương 157 06/09/2018 Chương 156 04/09/2018 Chương 155 04/09/2018 Chương 154 02/09/2018 Chương 153 01/09/2018 Chương 152 30/08/2018 Chương 151 30/08/2018 Chương 150 28/08/2018 Chương 149 28/08/2018 Chương 148 26/08/2018 Chương 147 25/08/2018 Chương 146 25/08/2018 Chương 145 25/08/2018 Chương 144 25/08/2018 Chương 143 25/08/2018 Chương 142 22/08/2018 Chương 141 20/08/2018 Chương 140 20/08/2018 Chương 139 20/08/2018 Chương 138 17/08/2018 Chương 138 17/08/2018 Chương 137 15/08/2018 Chương 136 15/08/2018 Chương 135 15/08/2018 Chương 134 12/08/2018 Chương 133 12/08/2018 Chương 132 12/08/2018 Chương 131 09/08/2018 Chương 130 09/08/2018 Chương 129 07/08/2018 Chương 128 07/08/2018 Chương 127 05/08/2018 Chương 126 04/08/2018 Chương 125 04/08/2018 Chương 124 02/08/2018 Chương 123 01/08/2018 Chương 122 31/07/2018 Chương 121 31/07/2018 Chương 120 31/07/2018 Chương 119 31/07/2018 Chương 118 29/07/2018 Chương 117 28/07/2018 Chương 116 29/07/2018 Chương 115 27/07/2018 Chương 114 25/07/2018 Chương 113 25/07/2018 Chương 112 24/07/2018 Chương 111 23/07/2018 Chương 110 21/07/2018 Chương 109 21/07/2018 Chương 108 21/07/2018 Chương 107 21/07/2018 Chương 106 21/07/2018 Chương 105 21/07/2018 Chương 104 21/07/2018 Chương 103 21/07/2018 Chương 102 15/07/2018 Chương 101 15/07/2018 Chương 100 15/07/2018 Chương 99 13/07/2018 Chương 98 11/07/2018 Chương 97 11/07/2018 Chương 96 11/07/2018 Chương 95 11/07/2018 Chương 94 08/07/2018 Chương 93 07/07/2018 Chương 92 06/07/2018 Chương 91 06/07/2018 Chương 90 06/07/2018 Chương 89 06/07/2018 Chương 88 03/07/2018 Chương 87 03/07/2018 Chương 86 01/07/2018 Chương 85 01/07/2018 Chương 84 30/06/2018 Chương 83 28/06/2018 Chương 82 27/06/2018 Chương 81 27/06/2018 Chương 80 27/06/2018 Chương 79 27/06/2018 Chương 78 27/06/2018 Chương 77 27/06/2018 Chương 76 27/06/2018 Chương 75 27/06/2018 Chương 74 27/06/2018 Chương 73 27/06/2018 Chương 72 27/06/2018 Chương 71 27/06/2018 Chương 70 27/06/2018 Chương 69 27/06/2018 Chương 68 27/06/2018 Chương 67 27/06/2018 Chương 66 27/06/2018 Chương 65 27/06/2018 Chương 64 27/06/2018 Chương 63 27/06/2018 Chương 62 27/06/2018 Chương 61 27/06/2018 Chương 60 27/06/2018 Chương 59 27/06/2018 Chương 58 27/06/2018 Chương 57 27/06/2018 Chương 56 27/06/2018 Chương 55 27/06/2018 Chương 54 27/06/2018 Chương 53 27/06/2018 Chương 52 27/06/2018 Chương 51 27/06/2018 Chương 50 27/06/2018 Chương 49 27/06/2018 Chương 48 27/06/2018 Chương 47 27/06/2018 Chương 46 27/06/2018 Chương 45 27/06/2018 Chương 44 27/06/2018 Chương 43 27/06/2018 Chương 42 27/06/2018 Chương 41 27/06/2018 Chương 40 27/06/2018 Chương 39 27/06/2018 Chương 38 27/06/2018 Chương 37 27/06/2018 Chương 36 27/06/2018 Chương 35 27/06/2018 Chương 34 27/06/2018 Chương 33 27/06/2018 Chương 32 27/06/2018 Chương 31 27/06/2018 Chương 30 27/06/2018 Chương 29 27/06/2018 Chương 28 27/06/2018 Chương 27 27/06/2018 Chương 26 27/06/2018 Chương 25 27/06/2018 Chương 24 27/06/2018 Chương 23 27/06/2018 Chương 22 27/06/2018 Chương 21 27/06/2018 Chương 20 27/06/2018 Chương 19 27/06/2018 Chương 18 27/06/2018 Chương 17 27/06/2018 Chương 16 27/06/2018 Chương 15 27/06/2018 Chương 14 27/06/2018 Chương 13 27/06/2018 Chương 12 27/06/2018 Chương 11 27/06/2018 Chương 10 27/06/2018 Chương 9 27/06/2018 Chương 8 27/06/2018 Chương 7 27/06/2018 Chương 6 27/06/2018 Chương 5 27/06/2018 Chương 4 27/06/2018 Chương 3 27/06/2018 Chương 2 27/06/2018 Chương 1 27/06/2018
... Cùng chuyên mục
Bình luận