Đọc Truyện Tranh Hiệp Vương Liêu Thiêm Đinh Chap mới nhất

Hiệp Vương Liêu Thiêm Đinh

Đài Loan trong thời kỳ kháng Nhật, quân Nhật ghép tội danh phản loạn cho những ai chúng muốn giải quyết. Lúc này trong nhân gian xuất hiện một vị hiệp đạo cướp giàu giúp nghèo tên Liêu Thiêm Đinh, một thân tuyệt kỹ và tấm lòng nghĩa hiệp đã thành truyền kỳ.
...

Danh sách chương

... Có thể bạn quan tâm
Bình luận