Cover Image

Hiệp Sĩ Nữ Hoàng

Mọi chuyện bắt đầu từ chuyến du lịch qua Đức thăm mẹ của Yuna - một cô học sinh trung học Hàn Quốc Cô bị một người tự xưng là Hiệp sĩ kéo về đất nước Phantasma quanh năm băng giá. Ở đây, cô "bị" chỉ định làm Nữ hoàng và có nghĩa vụ phải mang lại mùa xuân cho đất nước ấy theo truyền thuyết : "Chỉ có tình yêu của Nữ hoàng mới có thể đánh thức và đem lại mùa xuân cho Phantasma." Tại đây, cô phải đối mặt với những quy tắc, chuyên chế của triều đình. Dần dần, cô tìm ra được những bí ẩn đã được che giấu đằng sau những truyền thuyết của Phantasma.
... Danh sách chương
Chương 149 07/06/2019 Chương 148 07/06/2019 Chương 147 07/06/2019 Chương 146 07/06/2019 Chương 145 07/06/2019 Chương 144 07/06/2019 Chương 143 07/06/2019 Chương 142 07/06/2019 Chương 141 07/06/2019 Chương 140 07/06/2019 Chương 139 07/06/2019 Chương 138 07/06/2019 Chương 137 07/06/2019 Chương 136 07/06/2019 Chương 135 07/06/2019 Chương 134 07/06/2019 Chương 133 07/06/2019 Chương 132 07/06/2019 Chương 131 07/06/2019 Chương 130 07/06/2019 Chương 129 07/06/2019 Chương 128 07/06/2019 Chương 127 07/06/2019 Chương 126 07/06/2019 Chương 125 07/06/2019 Chương 124 07/06/2019 Chương 123 07/06/2019 Chương 122 07/06/2019 Chương 121 07/06/2019 Chương 120 07/06/2019 Chương 119 07/06/2019 Chương 118 07/06/2019 Chương 117 07/06/2019 Chương 116 07/06/2019 Chương 115 07/06/2019 Chương 114 07/06/2019 Chương 113 07/06/2019 Chương 112 07/06/2019 Chương 111 07/06/2019 Chương 110 07/06/2019 Chương 109 07/06/2019 Chương 108 07/06/2019 Chương 107 07/06/2019 Chương 106 07/06/2019 Chương 105 07/06/2019 Chương 104 07/06/2019 Chương 103 07/06/2019 Chương 102 07/06/2019 Chương 101 07/06/2019 Chương 100 07/06/2019 Chương 99 07/06/2019 Chương 98 07/06/2019 Chương 97 07/06/2019 Chương 96 07/06/2019 Chương 95 07/06/2019 Chương 94 07/06/2019 Chương 93 07/06/2019 Chương 92 07/06/2019 Chương 91 07/06/2019 Chương 90 07/06/2019 Chương 89 07/06/2019 Chương 88 07/06/2019 Chương 87 07/06/2019 Chương 86 07/06/2019 Chương 85 07/06/2019 Chương 84 07/06/2019 Chương 83 07/06/2019 Chương 82 07/06/2019 Chương 81 07/06/2019 Chương 80 07/06/2019 Chương 79 07/06/2019 Chương 78 07/06/2019 Chương 77 07/06/2019 Chương 76 07/06/2019 Chương 75 07/06/2019 Chương 74 07/06/2019 Chương 73 07/06/2019 Chương 72 07/06/2019 Chương 71 07/06/2019 Chương 70 07/06/2019 Chương 69 07/06/2019 Chương 68 07/06/2019 Chương 67 07/06/2019 Chương 66 07/06/2019 Chương 65 07/06/2019 Chương 64 07/06/2019 Chương 63 07/06/2019 Chương 62 07/06/2019 Chương 61 07/06/2019 Chương 60 07/06/2019 Chương 59 07/06/2019 Chương 58 07/06/2019 Chương 57 07/06/2019 Chương 56 07/06/2019 Chương 55 07/06/2019 Chương 54 07/06/2019 Chương 53 07/06/2019 Chương 52 07/06/2019 Chương 51 07/06/2019 Chương 50 07/06/2019 Chương 49 07/06/2019 Chương 48 07/06/2019 Chương 47 07/06/2019 Chương 46 07/06/2019 Chương 45 07/06/2019 Chương 44 07/06/2019 Chương 43 07/06/2019 Chương 42 07/06/2019 Chương 41 07/06/2019 Chương 40 07/06/2019 Chương 39 07/06/2019 Chương 38 07/06/2019 Chương 37 07/06/2019 Chương 36 07/06/2019 Chương 35 07/06/2019 Chương 34 07/06/2019 Chương 33 07/06/2019 Chương 32 07/06/2019 Chương 31 07/06/2019 Chương 30 07/06/2019 Chương 29 07/06/2019 Chương 28 07/06/2019 Chương 27 07/06/2019 Chương 26 07/06/2019 Chương 25 07/06/2019 Chương 24 07/06/2019 Chương 23 07/06/2019 Chương 22 07/06/2019 Chương 21 07/06/2019 Chương 20 07/06/2019 Chương 19 07/06/2019 Chương 18 07/06/2019 Chương 17 07/06/2019 Chương 16 07/06/2019 Chương 15 07/06/2019 Chương 14 07/06/2019 Chương 13 07/06/2019 Chương 12 07/06/2019 Chương 11 07/06/2019 Chương 10 07/06/2019 Chương 9 07/06/2019 Chương 8 07/06/2019 Chương 7 07/06/2019 Chương 6 07/06/2019 Chương 5 07/06/2019 Chương 4 07/06/2019 Chương 3 07/06/2019 Chương 2 07/06/2019 Chương 1 07/06/2019
... Cùng chuyên mục
Bình luận