Cover Image

Hiệp Khách Giang Hồ

Hiệp Khách Giang Hồ xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong bát đại kỳ bảo của võ lâm. Càng ngày, vấn đề hai người phải đối mặt không hề đơn giản như họ đã nghĩ. Trong Hiệp Khách Giang Hồ, cuộc đối đầu giữa các phe phái không chỉ là giữa hai phái Hắc Bạch mà còn có thêm cả một lực lượng Thần Địa thần bí xen vào với nhiều âm mưu khó lường, cũng như các cao thủ số một. Hãy dõi theo bước chân của Hàn Bảo Quân trong Hiệp Khách Giang Hồ để chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc từ một kẻ ham chơi trở thành một cao thủ võ công siêu quần. Và bí mật lớn nhất của Hiệp Khách Giang Hồ có thể lai nằm ở chính Hàn Bảo Quân!
... Danh sách chương
Chương 573 15/11/2019 Chương 572 15/10/2019 Chương 571 01/10/2019 Chương 570 16/09/2019 Chương 569 02/09/2019 Chương 568 14/08/2019 Chương 567 05/08/2019 Chương 566 16/07/2019 Chương 565 16/07/2019 Chương 564 15/06/2019 Chương 563 31/05/2019 Chương 562 15/05/2019 Chương 561 30/04/2019 Chương 560 01/04/2019 Chương 559 01/03/2019 Chương 558 07/02/2019 Chương 557 02/01/2019 Chương 556 29/11/2018 Chương 555 02/11/2018 Chương 554 11/10/2018 Chương 553 14/09/2018 Chương 552 01/09/2018 Chương 551 02/08/2018 Chương 550 14/07/2018 Chương 549 03/07/2018 Chương 548 14/06/2018 Chương 547 31/05/2018 Chương 546 22/05/2018 Chương 545 22/05/2018 Chương 544 22/05/2018 Chương 543 22/05/2018 Chương 542 22/05/2018 Chương 541 22/05/2018 Chương 540 22/05/2018 Chương 539 22/05/2018 Chương 538 22/05/2018 Chương 537 22/05/2018 Chương 536 22/05/2018 Chương 535 22/05/2018 Chương 534 22/05/2018 Chương 533 22/05/2018 Chương 532 22/05/2018 Chương 531 22/05/2018 Chương 530 22/05/2018 Chương 529 22/05/2018 Chương 528 22/05/2018 Chương 527 22/05/2018 Chương 526 22/05/2018 Chương 525 22/05/2018 Chương 524 22/05/2018 Chương 523 22/05/2018 Chương 522 22/05/2018 Chương 521 22/05/2018 Chương 520 22/05/2018 Chương 519 22/05/2018 Chương 518 22/05/2018 Chương 517 22/05/2018 Chương 516 22/05/2018 Chương 515 22/05/2018 Chương 514 22/05/2018 Chương 513 22/05/2018 Chương 512 22/05/2018 Chương 511 22/05/2018 Chương 510 22/05/2018 Chương 509 22/05/2018 Chương 508 22/05/2018 Chương 507 22/05/2018 Chương 506 22/05/2018 Chương 505 22/05/2018 Chương 504 22/05/2018 Chương 503 22/05/2018 Chương 502 22/05/2018 Chương 501 22/05/2018 Chương 500 22/05/2018 Chương 499 22/05/2018 Chương 498 22/05/2018 Chương 497 22/05/2018 Chương 496 22/05/2018 Chương 495 22/05/2018 Chương 494 22/05/2018 Chương 493 22/05/2018 Chương 492 22/05/2018 Chương 491 22/05/2018 Chương 490 22/05/2018 Chương 489 22/05/2018 Chương 488 22/05/2018 Chương 487 22/05/2018 Chương 486 22/05/2018 Chương 485 22/05/2018 Chương 484 22/05/2018 Chương 483 22/05/2018 Chương 482 22/05/2018 Chương 481 22/05/2018 Chương 480 22/05/2018 Chương 479 22/05/2018 Chương 478 22/05/2018 Chương 477 22/05/2018 Chương 476 22/05/2018 Chương 475 22/05/2018 Chương 474 22/05/2018 Chương 473 22/05/2018 Chương 472 22/05/2018 Chương 471 22/05/2018 Chương 470 22/05/2018 Chương 469 22/05/2018 Chương 468 22/05/2018 Chương 467 22/05/2018 Chương 466 22/05/2018 Chương 465 22/05/2018 Chương 464 22/05/2018 Chương 463 22/05/2018 Chương 462 22/05/2018 Chương 461 22/05/2018 Chương 460 22/05/2018 Chương 459 22/05/2018 Chương 458 22/05/2018 Chương 457 22/05/2018 Chương 456 22/05/2018 Chương 455 22/05/2018 Chương 454 22/05/2018 Chương 453 22/05/2018 Chương 452 22/05/2018 Chương 451 22/05/2018 Chương 450 22/05/2018 Chương 449 22/05/2018 Chương 448 22/05/2018 Chương 447 22/05/2018 Chương 446 22/05/2018 Chương 445 22/05/2018 Chương 444 22/05/2018 Chương 443.2 22/05/2018 Chương 443 22/05/2018 Chương 442 22/05/2018 Chương 441.5 22/05/2018 Chương 441 22/05/2018 Chương 440 22/05/2018 Chương 439 22/05/2018 Chương 438 22/05/2018 Chương 437 22/05/2018 Chương 436 22/05/2018 Chương 435 22/05/2018 Chương 434 22/05/2018 Chương 433 22/05/2018 Chương 432 22/05/2018 Chương 431 22/05/2018 Chương 430 22/05/2018 Chương 429 22/05/2018 Chương 428 22/05/2018 Chương 427 22/05/2018 Chương 426 22/05/2018 Chương 425 22/05/2018 Chương 424 22/05/2018 Chương 423 22/05/2018 Chương 422 22/05/2018 Chương 421 22/05/2018 Chương 420 22/05/2018 Chương 419 22/05/2018 Chương 418 22/05/2018 Chương 417 22/05/2018 Chương 416 22/05/2018 Chương 415 22/05/2018 Chương 414 22/05/2018 Chương 413 22/05/2018 Chương 412 22/05/2018 Chương 411 22/05/2018 Chương 410 22/05/2018 Chương 409 22/05/2018 Chương 408 22/05/2018 Chương 407 22/05/2018 Chương 406 22/05/2018 Chương 405 22/05/2018 Chương 404 22/05/2018 Chương 403 22/05/2018 Chương 402 22/05/2018 Chương 401 22/05/2018 Chương 400 22/05/2018 Chương 399 22/05/2018 Chương 398 22/05/2018 Chương 397 22/05/2018 Chương 396 22/05/2018 Chương 395 22/05/2018 Chương 394 22/05/2018 Chương 393 22/05/2018 Chương 392 22/05/2018 Chương 391 22/05/2018 Chương 390 22/05/2018 Chương 389 22/05/2018 Chương 388 22/05/2018 Chương 387 22/05/2018 Chương 386 22/05/2018 Chương 385 22/05/2018 Chương 384 22/05/2018 Chương 383 22/05/2018 Chương 382 22/05/2018 Chương 381 22/05/2018 Chương 380 22/05/2018 Chương 379 22/05/2018 Chương 378 22/05/2018 Chương 377 22/05/2018 Chương 376 22/05/2018 Chương 375 22/05/2018 Chương 374 22/05/2018 Chương 373 22/05/2018 Chương 372 22/05/2018 Chương 371 22/05/2018 Chương 370 22/05/2018 Chương 369 22/05/2018 Chương 368 22/05/2018 Chương 367 22/05/2018 Chương 366 22/05/2018 Chương 365 22/05/2018 Chương 364 22/05/2018 Chương 363 22/05/2018 Chương 362 22/05/2018 Chương 361 22/05/2018 Chương 360 22/05/2018 Chương 359 22/05/2018 Chương 358 22/05/2018 Chương 357 22/05/2018 Chương 356 22/05/2018 Chương 355 22/05/2018 Chương 354 22/05/2018 Chương 353 22/05/2018 Chương 352 22/05/2018 Chương 351 22/05/2018 Chương 350 22/05/2018 Chương 349 22/05/2018 Chương 348 22/05/2018 Chương 347 22/05/2018 Chương 346 22/05/2018 Chương 345 22/05/2018 Chương 344 22/05/2018 Chương 343 22/05/2018 Chương 342 22/05/2018 Chương 341 22/05/2018 Chương 340 22/05/2018 Chương 339 22/05/2018 Chương 338 22/05/2018 Chương 337 22/05/2018 Chương 336 22/05/2018 Chương 335 22/05/2018 Chương 334 22/05/2018 Chương 333 22/05/2018 Chương 332 22/05/2018 Chương 331 22/05/2018 Chương 330 22/05/2018 Chương 329 22/05/2018 Chương 328 22/05/2018 Chương 327 22/05/2018 Chương 326 22/05/2018 Chương 325 22/05/2018 Chương 324 22/05/2018 Chương 323 22/05/2018 Chương 322 22/05/2018 Chương 321 22/05/2018 Chương 320 22/05/2018 Chương 319 22/05/2018 Chương 318 22/05/2018 Chương 317 22/05/2018 Chương 316 22/05/2018 Chương 315 22/05/2018 Chương 314 22/05/2018 Chương 313 22/05/2018 Chương 312 22/05/2018 Chương 311 22/05/2018 Chương 310 22/05/2018 Chương 309 22/05/2018 Chương 308 22/05/2018 Chương 307 22/05/2018 Chương 306 22/05/2018 Chương 305 22/05/2018 Chương 304 22/05/2018 Chương 303 22/05/2018 Chương 302 22/05/2018 Chương 301 22/05/2018 Chương 300 22/05/2018 Chương 299 22/05/2018 Chương 298 22/05/2018 Chương 297 22/05/2018 Chương 296 22/05/2018 Chương 295 22/05/2018 Chương 294 22/05/2018 Chương 293 22/05/2018 Chương 292 22/05/2018 Chương 291 22/05/2018 Chương 290 22/05/2018 Chương 289 22/05/2018 Chương 288 22/05/2018 Chương 287 22/05/2018 Chương 286 22/05/2018 Chương 285 22/05/2018 Chương 284 22/05/2018 Chương 283 22/05/2018 Chương 282 22/05/2018 Chương 281 22/05/2018 Chương 280 22/05/2018 Chương 279 22/05/2018 Chương 278 22/05/2018 Chương 277 22/05/2018 Chương 276 22/05/2018 Chương 275 22/05/2018 Chương 274 22/05/2018 Chương 273 22/05/2018 Chương 272 22/05/2018 Chương 271 22/05/2018 Chương 270 22/05/2018 Chương 269 22/05/2018 Chương 268 22/05/2018 Chương 267 22/05/2018 Chương 266 22/05/2018 Chương 265 22/05/2018 Chương 264 22/05/2018 Chương 263 22/05/2018 Chương 262 22/05/2018 Chương 261 22/05/2018 Chương 260 22/05/2018 Chương 259 22/05/2018 Chương 258 22/05/2018 Chương 257 22/05/2018 Chương 256 22/05/2018 Chương 255 22/05/2018 Chương 254 22/05/2018 Chương 253 22/05/2018 Chương 252 22/05/2018 Chương 251 22/05/2018 Chương 250 22/05/2018 Chương 249 22/05/2018 Chương 248 22/05/2018 Chương 247 22/05/2018 Chương 246 22/05/2018 Chương 245 22/05/2018 Chương 244 22/05/2018 Chương 243 22/05/2018 Chương 242 22/05/2018 Chương 241 22/05/2018 Chương 240 22/05/2018 Chương 239 22/05/2018 Chương 238 22/05/2018 Chương 237 22/05/2018 Chương 236 22/05/2018 Chương 235 22/05/2018 Chương 234 22/05/2018 Chương 233 22/05/2018 Chương 232 22/05/2018 Chương 231 22/05/2018 Chương 230 22/05/2018 Chương 229 22/05/2018 Chương 228 22/05/2018 Chương 227 22/05/2018 Chương 226 22/05/2018 Chương 225 22/05/2018 Chương 224 22/05/2018 Chương 223 22/05/2018 Chương 222 22/05/2018 Chương 221 22/05/2018 Chương 220 22/05/2018 Chương 219 22/05/2018 Chương 218 22/05/2018 Chương 217 22/05/2018 Chương 216 22/05/2018 Chương 215 22/05/2018 Chương 214 22/05/2018 Chương 213 22/05/2018 Chương 212 22/05/2018 Chương 211 22/05/2018 Chương 210 22/05/2018 Chương 209 22/05/2018 Chương 208 22/05/2018 Chương 207 22/05/2018 Chương 206 22/05/2018 Chương 205 22/05/2018 Chương 204 22/05/2018 Chương 203 22/05/2018 Chương 202 22/05/2018 Chương 201 22/05/2018 Chương 200 22/05/2018 Chương 199 22/05/2018 Chương 198 22/05/2018 Chương 197 22/05/2018 Chương 196 22/05/2018 Chương 195 22/05/2018 Chương 194 22/05/2018 Chương 193 22/05/2018 Chương 192 22/05/2018 Chương 191 22/05/2018 Chương 190 22/05/2018 Chương 189 22/05/2018 Chương 188 22/05/2018 Chương 187 22/05/2018 Chương 186 22/05/2018 Chương 185 22/05/2018 Chương 184 22/05/2018 Chương 183 22/05/2018 Chương 182 22/05/2018 Chương 181 22/05/2018 Chương 180 22/05/2018 Chương 179 22/05/2018 Chương 178 22/05/2018 Chương 177 22/05/2018 Chương 176 22/05/2018 Chương 175 22/05/2018 Chương 174 22/05/2018 Chương 173 22/05/2018 Chương 172 22/05/2018 Chương 171 22/05/2018 Chương 170 22/05/2018 Chương 169 22/05/2018 Chương 168 22/05/2018 Chương 167 22/05/2018 Chương 166 22/05/2018 Chương 165 22/05/2018 Chương 164 22/05/2018 Chương 163 22/05/2018 Chương 162 22/05/2018 Chương 161 22/05/2018 Chương 160 22/05/2018 Chương 159 22/05/2018 Chương 158 22/05/2018 Chương 157 22/05/2018 Chương 156 22/05/2018 Chương 155 22/05/2018 Chương 154 22/05/2018 Chương 153 22/05/2018 Chương 152 22/05/2018 Chương 151 22/05/2018 Chương 150 22/05/2018 Chương 149 22/05/2018 Chương 148 22/05/2018 Chương 147 22/05/2018 Chương 146 22/05/2018 Chương 145 22/05/2018 Chương 144 22/05/2018 Chương 143 22/05/2018 Chương 142 22/05/2018 Chương 141 22/05/2018 Chương 140 22/05/2018 Chương 139 22/05/2018 Chương 138 22/05/2018 Chương 137 22/05/2018 Chương 136 22/05/2018 Chương 135 22/05/2018 Chương 134 22/05/2018 Chương 133 22/05/2018 Chương 132 22/05/2018 Chương 131 22/05/2018 Chương 130 22/05/2018 Chương 129 22/05/2018 Chương 128 22/05/2018 Chương 127 22/05/2018 Chương 126 22/05/2018 Chương 125 22/05/2018 Chương 124 22/05/2018 Chương 123 22/05/2018 Chương 122 22/05/2018 Chương 121 22/05/2018 Chương 120 22/05/2018 Chương 119 22/05/2018 Chương 118 22/05/2018 Chương 117 22/05/2018 Chương 116 22/05/2018 Chương 115 22/05/2018 Chương 114 22/05/2018 Chương 113 22/05/2018 Chương 112 22/05/2018 Chương 111 22/05/2018 Chương 110 22/05/2018 Chương 109 22/05/2018 Chương 108 22/05/2018 Chương 107 22/05/2018 Chương 106 22/05/2018 Chương 105 22/05/2018 Chương 104 22/05/2018 Chương 103 22/05/2018 Chương 102 22/05/2018 Chương 101 22/05/2018 Chương 100 22/05/2018 Chương 99 22/05/2018 Chương 98 22/05/2018 Chương 97 22/05/2018 Chương 96 22/05/2018 Chương 95 22/05/2018 Chương 94 22/05/2018 Chương 93 22/05/2018 Chương 92 22/05/2018 Chương 91 22/05/2018 Chương 90 22/05/2018 Chương 89 22/05/2018 Chương 88 22/05/2018 Chương 87 22/05/2018 Chương 86 22/05/2018 Chương 85 22/05/2018 Chương 84 22/05/2018 Chương 83 22/05/2018 Chương 82 22/05/2018 Chương 81 22/05/2018 Chương 80 22/05/2018 Chương 79 22/05/2018 Chương 78 22/05/2018 Chương 77 22/05/2018 Chương 76 22/05/2018 Chương 75 22/05/2018 Chương 74 22/05/2018 Chương 73 22/05/2018 Chương 72 22/05/2018 Chương 71 22/05/2018 Chương 70 22/05/2018 Chương 69 22/05/2018 Chương 68 22/05/2018 Chương 67 22/05/2018 Chương 66 22/05/2018 Chương 65 22/05/2018 Chương 64 22/05/2018 Chương 63 22/05/2018 Chương 62 22/05/2018 Chương 61 22/05/2018 Chương 60 22/05/2018 Chương 59 22/05/2018 Chương 58 22/05/2018 Chương 57 22/05/2018 Chương 56 22/05/2018 Chương 55 22/05/2018 Chương 54 22/05/2018 Chương 53 22/05/2018 Chương 52 22/05/2018 Chương 51 22/05/2018 Chương 50 22/05/2018 Chương 49 22/05/2018 Chương 48 22/05/2018 Chương 47 22/05/2018 Chương 46 22/05/2018 Chương 45 22/05/2018 Chương 44 22/05/2018 Chương 43 22/05/2018 Chương 42 22/05/2018 Chương 41 22/05/2018 Chương 40 22/05/2018 Chương 39 22/05/2018 Chương 38 22/05/2018 Chương 37 22/05/2018 Chương 36 22/05/2018 Chương 35 22/05/2018 Chương 34 22/05/2018 Chương 33 22/05/2018 Chương 32 22/05/2018 Chương 31 22/05/2018 Chương 30 22/05/2018 Chương 29 22/05/2018 Chương 28 22/05/2018 Chương 27 22/05/2018 Chương 26 22/05/2018 Chương 25 22/05/2018 Chương 24 22/05/2018 Chương 23 22/05/2018 Chương 22 22/05/2018 Chương 21 22/05/2018 Chương 20 22/05/2018 Chương 19 22/05/2018 Chương 18 22/05/2018 Chương 17 22/05/2018 Chương 16 22/05/2018 Chương 15 22/05/2018 Chương 14 22/05/2018 Chương 13 22/05/2018 Chương 12 22/05/2018 Chương 11 22/05/2018 Chương 10 22/05/2018 Chương 9 22/05/2018 Chương 8 22/05/2018 Chương 7 22/05/2018 Chương 6 22/05/2018 Chương 5 22/05/2018 Chương 4 22/05/2018 Chương 3 22/05/2018 Chương 2 22/05/2018 Chương 1 22/05/2018
... Cùng chuyên mục
Bình luận