Cover Image

Hibi Chouchou

Một cô nàng dễ thương, ngây thơ và hơi rụt rè. Một anh chàng thẳng thắn, mạnh mẽ nhưng lại nhát gái. Điều gì lại đưa hai con người này lại gần với nhau? Câu chuyện tình của họ cứ diễn ra một cách thật từ từ.. chậm rãi.. nhẹ nhàng nhưng không nhàm chán, êm đềm nhưng không nhạt nhẽo. Tình yêu đôi khi cũng như vậy mà, nhỉ...?!
... Danh sách chương
Chương 76.1 11/04/2017 Chương 75.5 10/04/2017 Chương 75 10/04/2017 Chương 74 10/04/2017 Chương 73 10/04/2017 Chương 72 08/12/2018 Chương 71 10/04/2017 Chương 70 08/12/2018 Chương 69 10/04/2017 Chương 68 10/04/2017 Chương 67 10/04/2017 Chương 66 10/04/2017 Chương 65 10/04/2017 Chương 64 08/12/2018 Chương 63 10/04/2017 Chương 62 10/04/2017 Chương 61 10/04/2017 Chương 60 10/04/2017 Chương 59 10/04/2017 Chương 58 10/04/2017 Chương 57 08/12/2018 Chương 56 10/04/2017 Chương 55 10/04/2017 Chương 54 10/04/2017 Chương 53 08/12/2018 Chương 52.5 10/04/2017 Chương 52 10/04/2017 Chương 51 10/04/2017 Chương 50 10/04/2017 Chương 49 10/04/2017 Chương 48 10/04/2017 Chương 47 10/04/2017 Chương 46 10/04/2017 Chương 45 10/04/2017 Chương 44 10/04/2017 Chương 43 10/04/2017 Chương 42 10/04/2017 Chương 41 10/04/2017 Chương 40 10/04/2017 Chương 39 10/04/2017 Chương 38 10/04/2017 Chương 37 10/04/2017 Chương 36 10/04/2017 Chương 35 10/04/2017 Chương 34 10/04/2017 Chương 33 10/04/2017 Chương 32 10/04/2017 Chương 31 10/04/2017 Chương 30 10/04/2017 Chương 29 10/04/2017 Chương 28 10/04/2017 Chương 27 10/04/2017 Chương 26 10/04/2017 Chương 25 10/04/2017 Chương 24 10/04/2017 Chương 23 10/04/2017 Chương 22 10/04/2017 Chương 21 10/04/2017 Chương 20 10/04/2017 Chương 19 10/04/2017 Chương 18 10/04/2017 Chương 17 10/04/2017 Chương 16 10/04/2017 Chương 15 10/04/2017 Chương 14 10/04/2017 Chương 13 10/04/2017 Chương 12 10/04/2017 Chương 11 10/04/2017 Chương 10 10/04/2017 Chương 9 10/04/2017 Chương 8 10/04/2017 Chương 7 10/04/2017 Chương 6 10/04/2017 Chương 5 10/04/2017 Chương 4 10/04/2017 Chương 3 10/04/2017 Chương 2 10/04/2017 Chương 1 10/04/2017
... Cùng chuyên mục
Bình luận