Cover Image

Hatsukoi Zombie

Tarou Kurume là 1 tràng trai không hứng thú với tình yêu tình báo gì ngày người bạn thủa nhỏ của cậu . 1 ngày cậu gặp 1 tai nạn khiến cậu bất tỉnh nhân sự và khi tỉnh dậy, 1 cô gái đang bay lơ lửng trên đầu cậu. Chuyện gì đã xảy ra với Tarou, cô gái đó là ai, vâng đọc thì biết
... Danh sách chương
Chương 140 26/11/2019 Chương 139 23/11/2019 Chương 138 22/11/2019 Chương 137.5 22/11/2019 Chương 137 22/11/2019 Chương 136 20/11/2019 Chương 135 20/11/2019 Chương 134 20/11/2019 Chương 133 16/11/2019 Chương 132 16/11/2019 Chương 131 14/11/2019 Chương 130 14/11/2019 Chương 129 14/11/2019 Chương 128 14/11/2019 Chương 127.5 14/11/2019 Chương 127 10/11/2019 Chương 126 10/11/2019 Chương 125 10/11/2019 Chương 124 10/11/2019 Chương 123 10/11/2019 Chương 122 10/11/2019 Chương 121 10/11/2019 Chương 120 03/11/2019 Chương 119 03/11/2019 Chương 118 03/11/2019 Chương 117 03/11/2019 Chương 116 17/10/2019 Chương 115 01/10/2019 Chương 114 22/09/2019 Chương 113 25/08/2019 Chương 112 13/08/2019 Chương 111 17/02/2019 Chương 110 23/12/2018 Chương 109 23/12/2018 Chương 108 16/12/2018 Chương 107 10/12/2018 Chương 106 02/12/2018 Chương 105 02/12/2018 Chương 104 25/11/2018 Chương 103 20/11/2018 Chương 102 20/11/2018 Chương 101 13/11/2018 Chương 100 04/11/2018 Chương 99 28/10/2018 Chương 98 26/10/2018 Chương 97 03/09/2018 Chương 96 03/09/2018 Chương 95 03/09/2018 Chương 94 02/09/2018 Chương 93 04/08/2018 Chương 92 16/05/2018 Chương 91 16/05/2018 Chương 90 16/05/2018 Chương 89 16/05/2018 Chương 88 16/05/2018 Chương 87 16/05/2018 Chương 86 16/05/2018 Chương 85 16/05/2018 Chương 84 16/05/2018 Chương 83 16/05/2018 Chương 82 16/05/2018 Chương 81 16/05/2018 Chương 80 26/07/2017 Chương 79 24/06/2017 Chương 78 24/06/2017 Chương 77 24/06/2017 Chương 76 24/06/2017 Chương 75 07/05/2017 Chương 74 21/04/2017 Chương 73 21/04/2017 Chương 72 06/04/2017 Chương 71 06/04/2017 Chương 70 03/09/2018 Chương 69 06/04/2017 Chương 68 03/09/2018 Chương 67 06/04/2017 Chương 66 06/04/2017 Chương 65 06/04/2017 Chương 64 03/09/2018 Chương 63 06/04/2017 Chương 62 06/04/2017 Chương 61 06/04/2017 Chương 60 06/04/2017 Chương 59 06/04/2017 Chương 58 06/04/2017 Chương 57 06/04/2017 Chương 56 06/04/2017 Chương 55 06/04/2017 Chương 54 06/04/2017 Chương 53 06/04/2017 Chương 52 06/04/2017 Chương 51 06/04/2017 Chương 50 06/04/2017 Chương 49 06/04/2017 Chương 48 06/04/2017 Chương 47 06/04/2017 Chương 46 06/04/2017 Chương 45.5 06/04/2017 Chương 45 06/04/2017 Chương 44 06/04/2017 Chương 43 06/04/2017 Chương 42 06/04/2017 Chương 41 06/04/2017 Chương 40 06/04/2017 Chương 39 06/04/2017 Chương 38 06/04/2017 Chương 37 06/04/2017 Chương 36 06/04/2017 Chương 35 06/04/2017 Chương 34 06/04/2017 Chương 33 06/04/2017 Chương 32 06/04/2017 Chương 31 06/04/2017 Chương 30 06/04/2017 Chương 29 06/04/2017 Chương 28 06/04/2017 Chương 27 06/04/2017 Chương 26 06/04/2017 Chương 25 06/04/2017 Chương 24 06/04/2017 Chương 23 06/04/2017 Chương 22 06/04/2017 Chương 21 06/04/2017 Chương 20 06/04/2017 Chương 19 06/04/2017 Chương 18 06/04/2017 Chương 17 06/04/2017 Chương 16 06/04/2017 Chương 15 06/04/2017 Chương 14 06/04/2017 Chương 13 06/04/2017 Chương 12 06/04/2017 Chương 11 06/04/2017 Chương 10 06/04/2017 Chương 9 06/04/2017 Chương 8 06/04/2017 Chương 7 06/04/2017 Chương 6 06/04/2017 Chương 5 06/04/2017 Chương 4 06/04/2017 Chương 3 06/04/2017 Chương 2 06/04/2017 Chương 1 06/04/2017
... Cùng chuyên mục
Bình luận