Cover Image

Hataraku Maousama

Quỷ dữ suýt chút nữa đã thống trị được thế giới, nhưng một vị anh hùng đã ngăn chặn được chuyện đó xảy ra. Bọn quỷ mất hết phép thuật và bị đưa đến thế giới hiện đại. Ở đây, chúng sẽ sống như thế nào?
... Danh sách chương
Chương 77 21/11/2019 Chương 76 21/11/2019 Chương 75 28/10/2019 Chương 74 08/10/2019 Chương 73 10/09/2019 Chương 72 05/09/2019 Chương 71 12/07/2019 Chương 70 16/06/2019 Chương 69 06/05/2019 Chương 68 12/04/2019 Chương 67 04/04/2019 Chương 66 06/03/2019 Chương 65.5 26/02/2019 Chương 65 08/02/2019 Chương 64 07/02/2019 Chương 62 08/01/2019 Chương 61 04/01/2019 Chương 60 31/12/2018 Chương 59 28/11/2018 Chương 58 11/11/2018 Chương 57 26/10/2018 Chương 56 16/09/2018 Chương 55 06/09/2018 Chương 54 12/08/2018 Chương 53 11/08/2018 Chương 52 09/08/2018 Chương 51 07/08/2018 Chương 50 07/08/2018 Chương 49.6 02/08/2018 Chương 49.5 01/08/2018 Chương 49 29/07/2018 Chương 48 27/07/2018 Chương 47 23/07/2018 Chương 46 19/07/2018 Chương 45 18/07/2018 Chương 44 17/07/2018 Chương 43 14/07/2018 Chương 42 12/07/2018 Chương 41 07/07/2018 Chương 40 05/07/2018 Chương 39 05/07/2018 Chương 38 28/06/2018 Chương 37 25/06/2018 Chương 36 24/06/2018 Chương 35 23/06/2018 Chương 34 22/06/2018 Chương 33 21/06/2018 Chương 32 20/05/2018 Chương 31 15/05/2018 Chương 30 22/01/2018 Chương 29 20/10/2017 Chương 28 10/09/2017 Chương 27 05/08/2017 Chương 26 05/08/2017 Chương 25 25/05/2017 Chương 24 25/04/2017 Chương 23 20/03/2017 Chương 22 25/02/2017 Chương 21 25/02/2017 Chương 20 10/10/2016 Chương 19 10/10/2016 Chương 18 16/04/2016 Chương 17 31/03/2016 Chương 16 29/03/2016 Chương 15 29/03/2016 Chương 14 29/03/2016 Chương 13 29/03/2016 Chương 12 29/03/2016 Chương 11 29/03/2016 Chương 10 29/03/2016 Chương 9 29/03/2016 Chương 8 29/03/2016 Chương 7 29/03/2016 Chương 6 29/03/2016 Chương 5 29/03/2016 Chương 4 29/03/2016 Chương 3 29/03/2016 Chương 2 29/03/2016 Chương 1 29/03/2016
... Cùng chuyên mục
Bình luận