Cover Image

Hare Kon

Một thị trấn nơi đa thê là hợp pháp, một chàng trai coi vấn đề cưới vợ chỉ như trò chơi, một cô gái trẻ vì vài lí do nên toàn hốt phải "chồng người ta" và đã không còn tin vào tình yêu chân chính. Cuộc đời của họ sẽ đổi thay như thế nào, mời các bạn đón xem.
... Danh sách chương
Chương 156 30/11/2019 Chương 155 21/03/2019 Chương 154 27/02/2019 Chương 153 19/02/2019 Chương 152 19/02/2019 Chương 151 19/02/2019 Chương 150 18/02/2019 Chương 149 18/02/2019 Chương 148 18/02/2019 Chương 147 18/02/2019 Chương 146 18/02/2019 Chương 145 16/02/2019 Chương 144 16/02/2019 Chương 143 16/02/2019 Chương 142 16/02/2019 Chương 141 16/02/2019 Chương 140 14/02/2019 Chương 139 14/02/2019 Chương 138 14/02/2019 Chương 137 14/02/2019 Chương 136 14/02/2019 Chương 135 14/02/2019 Chương 134 14/02/2019 Chương 133 14/02/2019 Chương 132 14/02/2019 Chương 131 14/02/2019 Chương 130 05/11/2018 Chương 129 05/11/2018 Chương 128 05/11/2018 Chương 127 05/11/2018 Chương 126 05/11/2018 Chương 125 05/11/2018 Chương 124 07/04/2018 Chương 123 30/03/2018 Chương 122 30/03/2018 Chương 121 30/03/2018 Chương 120 30/03/2018 Chương 119 30/03/2018 Chương 118 30/03/2018 Chương 117 30/03/2018 Chương 116 30/03/2018 Chương 115 30/03/2018 Chương 114 30/03/2018 Chương 113 30/03/2018 Chương 112 30/03/2018 Chương 111 30/03/2018 Chương 110 30/03/2018 Chương 109 30/03/2018 Chương 108 30/03/2018 Chương 107 30/03/2018 Chương 106 30/03/2018 Chương 105 30/03/2018 Chương 104 30/03/2018 Chương 103 30/03/2018 Chương 102 31/01/2017 Chương 101 31/01/2017 Chương 100 28/01/2017 Chương 99 28/01/2017 Chương 98 05/11/2018 Chương 97 28/01/2017 Chương 96 28/01/2017 Chương 95 28/01/2017 Chương 94 28/01/2017 Chương 93 28/01/2017 Chương 92 28/01/2017 Chương 91 28/01/2017 Chương 90 08/01/2017 Chương 89 08/01/2017 Chương 88 08/01/2017 Chương 87 08/01/2017 Chương 86 02/01/2017 Chương 85 02/01/2017 Chương 84 02/01/2017 Chương 83 02/01/2017 Chương 82 30/12/2016 Chương 81 30/12/2016 Chương 80 30/12/2016 Chương 79 30/12/2016 Chương 78 30/12/2016 Chương 77 21/09/2016 Chương 76 21/09/2016 Chương 75 21/09/2016 Chương 74 21/09/2016 Chương 73 21/09/2016 Chương 72 21/09/2016 Chương 71 21/09/2016 Chương 70 21/09/2016 Chương 69 21/09/2016 Chương 68 21/09/2016 Chương 67 21/09/2016 Chương 66 21/09/2016 Chương 65 21/09/2016 Chương 64 21/09/2016 Chương 63 21/09/2016 Chương 62 21/09/2016 Chương 61 21/09/2016 Chương 60 21/09/2016 Chương 59 21/09/2016 Chương 58 21/09/2016 Chương 57 21/09/2016 Chương 56 21/09/2016 Chương 55 21/09/2016 Chương 54 21/09/2016 Chương 53 21/09/2016 Chương 52 21/09/2016 Chương 51 21/09/2016 Chương 50 21/09/2016 Chương 49 21/09/2016 Chương 48 21/09/2016 Chương 47 21/09/2016 Chương 46 21/09/2016 Chương 45 21/09/2016 Chương 44 21/09/2016 Chương 43 21/09/2016 Chương 42 21/09/2016 Chương 41 21/09/2016 Chương 40 21/09/2016 Chương 39 21/09/2016 Chương 38 21/09/2016 Chương 37 21/09/2016 Chương 36 21/09/2016 Chương 35 21/09/2016 Chương 34 21/09/2016 Chương 33 21/09/2016 Chương 32 21/09/2016 Chương 31 21/09/2016 Chương 30 21/09/2016 Chương 29 21/09/2016 Chương 28 21/09/2016 Chương 27 21/09/2016 Chương 26 21/09/2016 Chương 25 21/09/2016 Chương 24 21/09/2016 Chương 23 21/09/2016 Chương 22 21/09/2016 Chương 21 21/09/2016 Chương 20 21/09/2016 Chương 19 21/09/2016 Chương 18 21/09/2016 Chương 17 21/09/2016 Chương 16 21/09/2016 Chương 15 21/09/2016 Chương 14 21/09/2016 Chương 13 21/09/2016 Chương 12 21/09/2016 Chương 11 21/09/2016 Chương 10 27/03/2015 Chương 9 27/03/2015 Chương 8 27/03/2015 Chương 7 27/03/2015 Chương 6 27/03/2015 Chương 5 27/03/2015 Chương 4 27/03/2015 Chương 3 27/03/2015 Chương 2 27/03/2015 Chương 1 27/03/2015
... Cùng chuyên mục
Bình luận