Đọc Truyện Tranh Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống Chap mới nhất

Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống

Một hồi tai nạn xe cộ, khiến giang bạch xuyên không tới 1 "chính mình khác" tại thế giới song song! Có siêu BUG lai lịch không rõ + không gì không làm được Đại Kiêu Hùng Hệ Thống !? Từ đây đường đời của Giang Bạch Lóe Sáng Chói Lọi
...

Danh sách chương

... Có thể bạn quan tâm
Bình luận