Đọc Truyện Tranh Đệ Lục Thiên Ma Vương Chap mới nhất

Đệ Lục Thiên Ma Vương

Đệ Lục Thiên Ma Vương hay còn được gọi tắt là Thiên Ma. Khi Phật giáo muốn để thần giới đứng đầu, Đệ Lục Thiên trở nên tha hóa bỗng muốn tranh giành. Có người nói nếu như có thể vượt qua Đệ Lục Thiên, có thể thoát khỏi dục vọng nam nữ, ràng buộc thế gian, hướng đi thành Phật. Phật và ma ranh giới vô cùng mong manh.
...

Danh sách chương

... Có thể bạn quan tâm
Bình luận