Đọc Truyện Tranh Đao Kiếm Tiếu Cuồng Sa Chap mới nhất

Đao Kiếm Tiếu Cuồng Sa

Hoành Họa, thấy tiên tổ là đại hiệp làm bao việc thiện, nhưng cuối cùng bị báo ứng chết thảm, nên Hoành Họa trở nên nửa chính nửa tà. Trong một lần hiểu lầm, Hoành Họa làm quen với hậu nhân của Bá Đao Vô Địch là Đao Di Ngũ, hai người còn gặp Tiếu Thương Thiên, con trai của Tiếu Tam Thiếu, cùng mở ra một truyền kỳ giang hồ mới."Ta chỉ là một người, ta chỉ là một thanh đao, nhưng nghiêng trời lệch đất, vì đao là phi lai, người là Hoành Họa, kẻ nào phạm ta, ta cho kẻ đó Hoành Họa Phi Lai.
...

Danh sách chương

... Có thể bạn quan tâm
Bình luận