Đọc Truyện Tranh Đại Tai Nạn Sư Chap mới nhất

Đại Tai Nạn Sư

Thiên tai xưa nay xảy ra khắp nơi, con người không cách gì kháng lại được.  Có người phát hiện ra một loại tinh thạch có khả năng điều khiển được thiên tai, và vận dụng được sức mạnh của tinh thạch, những người này gọi là Tai Nạn Sư.
...

Danh sách chương

... Có thể bạn quan tâm
Bình luận