Đọc Truyện Tranh Cô Nương Xấu Xí Của Trẫm Chap mới nhất

Cô Nương Xấu Xí Của Trẫm

Một nha đầu thối - con gái của thừa tướng tiền triều, một vị thái tử bị phế truất vừa điên vừa ngốc, hai người với hai mục đích khác nhau, lại hỗ trợ lẫn nhau, ở trong tình thế yêu ma tung hoành mà cùng nhau trưởng thành!  
...

Danh sách chương

... Có thể bạn quan tâm
Bình luận