Đọc Truyện Tranh Cẩm Y Hành Chap mới nhất

Cẩm Y Hành

Đời nhà Minh hoạn quan đương quyền, gây họa bá tánh. Chỉ huy sứ phủ Đô úy là Tào Thanh là cái gai trong mắt của Đông Xưởng, cần phải trừ đi. Tào Thanh thân cô thế cô, lưu lạc giang hồ, làm cách nào chống lại Đông Xưởng quyền nghiêng triều dã.
...

Danh sách chương

... Có thể bạn quan tâm
Bình luận