Đọc Truyện Tranh Bổn Đế Tu Chính Là Tiện Đạo Chap mới nhất

Bổn Đế Tu Chính Là Tiện Đạo

Bỏ theo dõi Theo dõi 334 Người Đã Theo Dõi
Kiếp trước bị lãnh diễm nữ đế "cưỡng bách song tu" trăm năm, phải vứt bổ một phách đào thoát!! Nay niết bàn trọng sinh thành người ở rể! Một đời này ta học hết võ học hồn pháp, xem ta tại đại lục này nhất trụ kình thiên định càn khôn!  
...

Danh sách chương

... Có thể bạn quan tâm
Bình luận